You are currently viewing TRAWACO GIỚI THIỆU ĐIỂM GIAO DỊCH KHÁCH HÀNG

TRAWACO GIỚI THIỆU ĐIỂM GIAO DỊCH KHÁCH HÀNG

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh xin thông báo đến quý khách hàng về việc mở thêm điểm giao dịch khách hàng. Để tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng trong việc thanh toán tiền nước và sử dụng các dịch vụ cấp nước của Công ty.

– Địa chỉ điểm giao dịch: 465 đường Lê Lợi, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

– Các dịch vụ: Tư vấn khách hàng và tiếp nhận: Hồ sơ đăng ký lắp đặt đồng hồ đo nước, di dời đồng hồ nước, thu tiền nước, cắt- mở nước, đăng ký thay đổi tên đồng hồ.

– Thời gian làm việc: Từ thứ hai đến hết sáng thứ bảy (theo giờ hành chánh).

– Số điện thoại liên hệ: 02943 900101.

– Trawaco xin thông tin đến quý khách hàng.