You are currently viewing Trawaco thông báo tạm ngừng cung cấp nước để sữa chữa đường ống gang 300 đường Nguyễn Chí Thanh

Trawaco thông báo tạm ngừng cung cấp nước để sữa chữa đường ống gang 300 đường Nguyễn Chí Thanh

Trả lời