You are currently viewing Đại hội Chi đoàn Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024-2027.

Đại hội Chi đoàn Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024-2027.

  • Post category:Chi Đoàn

Vào lúc 13h30 ngày 31/5/2024, Chi doàn Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2024 – 2027. Tham dự Đại hội có đồng chí Trương Hoàng Diệp – Bí thư Đảng ủy – Phó Tổng giám đốc Công ty;  đồng chí Nguyễn Thanh Hùng – đại diện Công đoàn Công ty, đồng chí Nguyễn Minh Trí Ủy viên thường vụ Đoàn  khối, phó Bí thư Đoàn khối và cơ quan doanh nghiệp tỉnh cùng các đồng chí đoàn viên chi đoàn Công ty.

Quang cảnh đại hội

Đại hội là diễn đàn quan trọng để tuổi trẻ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi Đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2024, đưa ra những tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2024-2027.                                                

Trong nhiệm kỳ 2022-2024, Ban Chấp hành Chi đoàn đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Công ty đã làm tốt công tác tuyên truyền đến đoàn viên thanh niên thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và đoàn cấp trên, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Chi đoàn đã giới thiệu 3 đoàn viên ưu tú cho chi bộ xem xét kết nạp vào Đảng và kết quả có 3 Đoàn viên được kết nạp vào Đảng.

Đại hội đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế của công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022-2024;  xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác đoàn  và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2024-2027, biểu quyết nhất trí cao với những nội dung cơ bản của Dự thảo Báo cáo trình Đại hội. Các đại biểu đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội, thể hiện ý chí quyết tâm đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên phát triển. Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2024-2027. Kết quả, đại hội đã tiến hành bầu 5 đồng chí có đủ năng lực và phẩm chất đạo đức tốt và Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ mới, gồm 1 đồng chí Bí thư, 1 đồng chí Phó bí thư và 3 đồng chí Uỷ viên. Đồng chí Quách Thiện Bình giữ chức Bí thư Chi đoàn Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024-2027.

Ban chấp hành Chi đoàn Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024-2027(từ trái qua phải Đồng chí Trương Hoàng Diệp – Bí thư Đảng ủy, Phó tổng Giám đốc Công ty, đồng chí Phan Hoàng Minh – Ủy viên BCH, đồng chí Quách Quốc Thoại – Ủy viên BCH, đồng chí Quách Thiện Bình – Bí thư chi Đoàn, đồng chí Trần Thị Tuyết Minh – Phó bí thư chi Đoàn, đồng chí Phạm Thanh Duy – Ủy viên BCH, đồng chí Nguyễn Minh Trí – Ủy viên thường vụ Đoàn khối, phó Bí thư Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh)

Sau thời gian làm việc tích cực, khẩn trương , nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết và đổi mới, với tính thần trách nhiệm cao. Đại hội Chi đoàn Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024-2027 đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, góp sức vào thành công của Đại hội./.