You are currently viewing THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh thông báo tuyển dụng nhân sự;

Vị trí làm việc:

  • Nhân viên kiêm tra chất lượng nước chuyên ngành quản lý môi trường: Số lượng : 01 người
  • Nhân viên xây dựng chế độ chính sách, quản lý hồ sơ nhân sự ( Chuyên ngành quản trị kinh doanh, cử nhân luật): Số lượng 01 người.

Thông tin chi tiết vui lòng xem dưới đây: