GIỚI THIỆU CÔNG TY

QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN:
 • Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Trà Vinh được thành lập từ năm 1992 (tách ra từ công ty Cấp nước Cửu Long với tên gọi Công ty Công trình Đô thị Trà Vinh, và cơ sở vật chất ban đầu đã xuống cấp. Số lượng khách hàng lúc đó gần 5.000, công suất nhà máy 7000 m3/ngày đêm..
 • Ngày 03/05/1995 đổi tên thành Công ty Cấp thoát nước Trà Vinh.
 • Công ty được chính phủ Úc viện trợ không hoàn lại đầu tư nâng cấp mở rộng nhà máy cấp nước từ 7000 m3/ngày đêm. lên 18.000 m3/ngày đêm.
 • Tháng 1/2011 công ty chuyển đổi doanh nghiệp thành Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Trà Vinh. Đầu năm 2011, công ty có 31.057 khách hàng, 240 nhân sự.
 • Tháng 12/2016 công ty chuyển đổi doanh nghiệp thành Công ty Cổ Phần Cấp thoát nước Trà Vinh.
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CHÍNH:
 • Sản xuất kinh doanh nước sạch.
 • Thoát nước.
 • Quản lý và xây lắp các hệ thống cấp thoát nước.
 • Thiết kế các hạng mục cấp và thoát nước.
 • Kinh doanh vật tư chuyên ngành.
 • Dịch vụ kiểm định đồng hồ đo nước lạnh cấp A-B-C.
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
BAN LÃNH ĐẠO: