In bài này

Khách Hàng Cần Biết

THANH TOÁN TIỀN NƯỚC

a/ Khi nhận được giấy báo tiền nước, khách hàng phải thanh toán trong vòng 8 ngày, quá thời hạn trên sẽ bị ngưng cung cấp nước. Khách hàng có thể thanh toán theo một trong ba phương thức:

  • Nhân viên thu tiền của công ty sẽ đến thu trực tiếp.
  • Khách hàng đến thanh toán tại phòng Tài vụ công ty, số 521 B Điện Biên Phủ, khóm 3, phường 6, Tp Trà Vinh. Tại địa bàn huyện xin liên hệ các trạm cấp nước thị trấn
  • Khách hàng chuyển khoản vào tài khoản công ty: 7400211000015 tại NHNN và PTNT – CNTV, 0741000865741 tại NHTMCP Ngoại Thương VN – CNTV, hoặc 73410000003716 tại NH Đầu Tư - CNTV.

b/ Trong trường hợp khách hàng thiếu tiền nước hai tháng liên tiếp thì sẽ bị công ty ngưng cung cấp nước, nếu muốn được cấp nước trở lại thì phải đóng tiền mở nước 100.000 đồng và 3 ngày sau khi đóng tiền sẽ được công ty mở nước. Sau khi bị công ty ngừng cung cấp nước mà vẫn không thanh toán tiền thì công ty sẽ chuyển sang cơ quan pháp luật xử lý.

c/ Phải có trách nhiệm quản lý cụm đồng hồ, nếu tự ý di dời, làm mất niêm phong chì, làm sai lệch chỉ số… sẽ bị ngưng cung cấp nước và xử lý theo qui định của pháp luật.

Cảm ơn quý khách hàng đã thanh toán đúng hạn.

LỊCH GHI - THU

Công ty sẽ tiến hành ghi chỉ số đồng hồ nước từ ngày 19 đến ngày 30 của tháng và sẽ phát hành hóa đơn, thu tiền sử dụng nước vào từ ngày 1 đến ngày 17 của tháng tiếp theo. Rất mong sợ hợp tác của Quý khách hàng.