In bài này

Dịch Vụ Cấp Nước

1. Điều kiện được lắp đặt:

Hộ gia đình có nhà ở hợp pháp nhưng chưa lắp đặt đồng hồ nước.

2. Hồ sơ đăng ký

Đối với khách hàng tự đầu tư 100%:

  • Mẫu hợp đồng
  • Kèm theo bản photo các giấy tờ sau có công chứng:

- Giấy CMND

- Giấy sở hữu đất ở

Khách hàng tự đầu tư ban đầu 100% sẽ thanh toán tiền nước hàng tháng theo mức tiêu thụ thực tế, tức sử dụng bao nhiêu thanh toán bấy nhiêu.

Đối với khách hàng theo nghị định 117

  • Mẫu hợp đồng
  • Kèm theo bản photo các giấy tờ sau có công chứng:

- Giấy CMND

- Hộ khẩu nơi đăng ký nước

- Giấy sở hữu đất ở

Khách hàng lắp đặt theo nghị định 117 sẽ thanh toán tiền nước hàng tháng theo nghị định 117, tức phải thanh toán 4m3/hộ/tháng nếu sử dụng nước ít hơn 4m3/hộ/tháng

3. Kinh phí lắp đặt theo nghị định 117

Khách hàng chỉ thanh toán phần trước đồng hồ nếu khoảng cách từ ống phân phối đến đồng hồ trong vòng 5m.

Tải Mẫu Hợp Đồng

Vui lòng tải file đính kèm để lấy mẫu giấy đề nghị lắp đặt nếu có nhu cầu lắp đặt đồng hồ nước, điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu và đem đến nộp tại bộ phận giao dịch của công ty trong giờ hành chính.