Cách đọc chỉ số trên đồng hồ nước:

  • Đối với các loại đồng hồ chỉ có số màu đen (ví dụ đồng hồ hiệu Baylan): đọc hết các con số.
  • Đối với các loại đồng hồ có số màu đen và số cuối màu đỏ: chỉ đọc hết các con số màu đen, không đọc số màu đỏ.

Báo chỉ số đồng hồ:

Trong trường hợp khách hàng vắng nhà, nhân viên không thể vào nhà ghi chỉ số được, khách hàng có thể báo chỉ số qua số điện thoại 0294.3840.337 (trong giờ hành chánh) từ ngày 23 đến 25 hàng tháng, và không được báo qua điện thoại liên tiếp 2 tháng hoặc liên kết tài khoản zalo với hệ thống của Công ty để có thể tự ghi chỉ số đồng hồ hàng tháng. Cám ơn quý khách hàng đã hợp tác.