You are currently viewing TRAWACO thông báo chương trình khuyến mãi của Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến triển khai đối với việc thanh toán hóa đơn trên App ứng dụng MoMo

TRAWACO thông báo chương trình khuyến mãi của Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến triển khai đối với việc thanh toán hóa đơn trên App ứng dụng MoMo

Nhằm gia tăng số lượng khách hàng thanh toán tiền điện bằng phương thức thanh toán không sử dụng tiền mặt và mong muốn đem đến cho khách hàng trải nghiệm nhanh chóng, tiện lợi hơn. Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến triển khai chương trình khuyến mãi cho các khách hàng sử dụng nước của TRAWACO với các thông tin sau:

 

  • Tên chương trình khuyến mãi:TIỄN HÓA ĐƠN NHANH GỌN, ĐÓN GÓI QUÀ CHẤN ĐỘNG ĐẾN 666.000Đ!”

Website: https://momo.vn/tin-tuc/khuyen-mai/tien-hoa-don-nhanh-gon-don-goi-qua-chan-dong-den-4389?utm_source=in_app&utm_campaign=billpay

  • Tên chương trình khuyến mãi: “QUNG GÁNH LO HÓA ĐƠN VỚI COMBO QUÀ 70.000Đ DÀNH RIÊNG CHO BẠN”

Website: https://momo.vn/tin-tuc/khuyen-mai/quang-ganh-lo-hoa-don-voi-combo-qua-70000d-danh-4405

Thông tin chi tiết Quý khách vui lòng xem dưới đây: