ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. CHI NHÁNH XÂY LẮP – DỊCH VỤ

Địa chỉ: 521B Nguyễn Chí Thanh, P. 6, TP. Trà Vinh

Điện thoại: (0294) 3840.126 – (0294) 3863.076

Được thành lập vào đầu năm 2016 theo quyết định số 180/QĐ-CTN ngày 01/12/2015 trên cơ sở sáp nhập Xí nghiệp Xây Lắp và Xí nghiệp Dịch vụ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trong hoạt động thi công xây lấp các công trình đầu tư mở rộng hệ thống cấp thoát nước và bảo trì sửa chữa.

Chi nhánh Xây lấp – Dịch vụ

2. NHÀ MÁY NƯỚC TP. TRÀ VINH

Địa chỉ: 521B Nguyễn Chí Thanh, P. 6, TP. Trà Vinh

Điện thoại: (0294) 3840.125

Công suất: 28.500 m3 / ngày đêm

Chi nhánh cấp nước TP. Trà có chức năng, nhiệm vụ tổ chức sản xuất và cung cấp nước sạch đến các địa bàn trách nhiệm đạt chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Khai thác và quản lý sản lượng nước. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác quản lý khách hàng, các dịch vụ cấp nước, chăm sóc và phát triển khách hàng; tổ chức giải quyết thỏa đáng và kịp thời các phàn nàn và khiếu nại của khách hàng. Tổ chức quản lý hiệu quả địa bàn cấp nước; quan hệ tốt với địa phương, các ngành chức năng nhằm tạo thuận lợi giải quyết công việc.

Ngoài ra còn có 6 trạm cấp nước thị trấn được đặt tại các huyện Châu Thành, Cầu Ngang, Duyên Hãi, Trà Cú, Tiểu Cần, Cầu Quan, Cầu Kè nhầm phục vụ nhu cầu sử dụng nước của khách hàng tại nội ô thị trấn.

Chi nhánh cấp nước TP. Trà Vinh

Khu xử lý chất lượng nước

Xử mềm: 10.000 m3 / ngày đêm

Xử sắt: 18.000 m3 / ngày đêm

3. NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI TP. TRÀ VINH

Nhà máy xử lý nước thải TP. Trà Vinh có nhiệm vụ quản lý nhằm đảm bảo cho mạng lưới thoát nước làm việc bình thường đạt chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, cụ thể:

–        Nghiệm thu mạng lưới thoát nước và công trình đưa vào quản lý;

–        Nghiên cứu và theo dõi tình hình làm việc của mạng lưới thoát nước để đặt ra kế hoạch sửa chữa và mở rộng;

–        Tẩy rửa mạng lưới thoát nước để ngăn ngừa sự cố;

–        Sửa chữa mạng lưới thoát nước;

–        Theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các qui định sử dụng mạng lưới thoát nước của các đối tượng dùng nước và thoát nước;

–        Duyệt các bản thiết kế mạng lưới thoát nước của các xí nhiệp, nhà máy, nhà ở và tiểu khu, đồng thời giám sát quá trình thi công;

Khu xử lý chất lượng nước

4. NHÀ MÁY NƯỚC TIỂU CẦN – CẦU QUAN:

Địa chỉ: QL 60, Ấp Cầu Tre, X. Phú Cần, H. Tiều Cần

Điện thoại: (0294) 3651.184

Công suất: 2.900 m3 / ngày đêm

Nhiệm vụ cung cấp nước sạch cho hơn 3.500 hộ dân trên địa bàn TT. Tiểu Cần và TT. Cầu Quan.

Nhà máy nước Tiểu Cần – Cầu Quan

5. TRẠM CẤP NƯỚC CẦU KÈ:

Địa chỉ: 25 Trần Phú, TT. Cầu Kè, H. Cầu Kè.

Điện thoại: (0294) 3814.299

Công suất: 2.400 m3 / ngày đêm

Nhiệm vụ cung cấp nước sạch cho hơn 1.500 hộ dân trên địa bàn TT Cầu Kè.

Trạm cấp nước TT. Cầu Kè

6. NHÀ MÁY NƯỚC DUYÊN HẢI:

Địa chỉ: K. Long Thạnh, P.1, TX. Duyên Hãi, H. Duyên Hải.

Điện thoại: (0294) 3832.198

Công suất: 9.600 m3 / ngày đêm

Nhiệm vụ cung cấp nước sạch cho hơn 1.700 hộ dân trên địa bàn TX. Duyên Hãi.

Nhà máy nước Duyên Hải

7. NHÀ MÁY NƯỚC CẦU NGANG – MỸ LONG:

Địa chỉ: 1, K. Thống Nhất, TT Cầu Ngang, H. Cầu Ngang

Điện thoại: (0294) 3725.333

Công suất: 4.200 m3 / ngày đêm

Nhiệm vụ cung cấp nước sạch cho hơn 4.900 hộ dân trên địa bàn TT. Cầu Ngang và TT. Mỹ Long.

Nhà máy nước Cầu Ngang – Mỹ Long

8. NHÀ MÁY NƯỚC TRÀ CÚ:

Địa chỉ: Ấp Xoài Thum, X. Ngãi Xuyên, H. Trà Cú

Điện thoại: (0294) 3874.119

Công suất: 2.600 m3 / ngày đêm

Nhiệm vụ cung cấp nước sạch cho hơn 1.700 hộ dân trên địa bàn TT .Trà Cú.

Nhà máy nước Trà Cú