THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI GIÁ NƯỚC ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG THUỘC DIỆN KINH DOANH NHÀ TRỌ

Căn cứ quyết định số 1931/QĐ-UBND về việc ban hành giá nước mới yêu cầu khách hàng thuộc diện nhà trọ có giấy phép kinh doanh vui lòng đến Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh để điều chỉnh theo giá nước mới. - Hồ sơ gồm: Giấy phép kinh doanh bản gốc và 1 bản sao, Hóa đơn tiền nước.

Chi tiếtTHÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI GIÁ NƯỚC ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG THUỘC DIỆN KINH DOANH NHÀ TRỌ

THÔNG BÁO VỀ VIÊC NGỪNG CUNG CẤP NƯỚC ĐỂ ĐẤU NỐI TUYẾN ỐNG D300 VÀO NGÀY 09-10-2022

Căn cứ công văn số: 82/BQL ngày 06/10/2022 của Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng, về việc đấu nối vào hệ thống cấp nước chính Công trình Di dời lắp mới hệ thống cấp nước thuộc dự án Nâng cấp mở rộng đường Hùng Vương( đoạn từ cầu Long Bình 1- đường Lê Lợi).

Chi tiếtTHÔNG BÁO VỀ VIÊC NGỪNG CUNG CẤP NƯỚC ĐỂ ĐẤU NỐI TUYẾN ỐNG D300 VÀO NGÀY 09-10-2022

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH

Qua 06 năm thực hiện giá nước theo quyết định số 2024/QĐ-UBND đến nay đã không còn phù hợp, do các chi phí đầu vào đều tăng hằng năm(như vật tư, hóa chất, xăng dầu, điện, nhân công,...). Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đã có quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 30/09/2022 về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Chi tiếtTHÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH