You are currently viewing THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI GIÁ NƯỚC ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG THUỘC DIỆN KINH DOANH NHÀ TRỌ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI GIÁ NƯỚC ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG THUỘC DIỆN KINH DOANH NHÀ TRỌ

Căn cứ quyết định số 1931/QĐ-UBND về việc ban hành giá nước mới yêu cầu khách hàng thuộc diện nhà trọ có giấy phép kinh doanh vui lòng đến Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh để điều chỉnh theo giá nước mới.
– Hồ sơ gồm: Giấy phép kinh doanh bản gốc và 1 bản sao, Hóa đơn tiền nước.

Xem quyết định số 1937/QĐ-UBND: Xem thêm 

Trả lời