1. Quý khách hàng đến liên trực tiếp bộ phận giao dịch khách hàng của đơn vị cấp nước hoặc gọi điện về các số điện thoại sau:

– Xí nghiệp cấp nước Cầu Kè: 0294.3814.299

– Xí nghiệp cấp nước Cầu Ngang: 0294.3725.333

– Xí nghiệp cấp nước Tiểu Cần – Cầu Quan: 0294.3651.184

– Chi nhánh cấp nước Châu Thành: 0294.3892.299

– Chi nhánh cấp nước Duyên Hải: 0294.3832.198

– Chi nhánh cấp nước Trà Cú: 0294.3874.119

Thông báo cho nhân viên trực điện thoại các nội dung sau:

– Địa chỉ cần sửa chữa, nâng dời đồng hồ

– Tình trạng hiện có của công trình

– Yêu cầu thay đổi, sửa chữa, thời gian thực hiện

– Người liên hệ, số điện thoại liên hệ.

2. Thời gian thực hiện.

Ngay sau khi nhận được thông tin công ty sẽ cử người đến địa chỉ yêu cầu:

– Trường hợp mặt bằng thi công không phải xin phép đào đường, vỉa hè. Công ty sẽ thực hiện thi công ngay trong ngày những công việc thay đổi, sửa chữa đơn giản.

– Trường hợp mặt bằng thi công phải xin phép đào đường, vỉa hè. Công ty sẽ thực hiện các công tác khảo sát cần thiết để lập bản vẽ xin phép đào đường, vỉa hè. Ngay sau khi nhận được giấy phép thi công, Công ty sẽ gọi điện thông báo khách hàng về thời gian thi công .

3. Kinh phí thực hiện

a.Các chi phí công ty thanh toán:

– Công ty sẽ chịu toàn bộ kinh phí cho việc sửa chữa đường ống, phụ tùng và đồng hồ nước hư hỏng không phải do lỗi của khách hàng.

b. Các chi phí khách hàng chi trả theo bản chiết tính của công ty gồm:

– Chi phí sửa chữa đường ống, phụ tùng và đồng hồ nước hư hỏng do lỗi của khách hàng

– Chi phí di dời, nâng cấp đồng hồ theo yêu cầu của khách hàng