Trawaco thông báo tạm ngừng cung cấp nước để sữa chữa đường ống gang 300 đường Nguyễn Chí Thanh

Trawaco thông báo tạm ngừng cung cấp nước để sữa chữa đường ống gang 300 đường Nguyễn Chí Thanh, thời gian bắt đầu ngừng cung cấp nước từ 20h(09/12/2023) - 2h(10/12/2023).

Chi tiếtTrawaco thông báo tạm ngừng cung cấp nước để sữa chữa đường ống gang 300 đường Nguyễn Chí Thanh

Thông báo về việc ngừng cung cấp nước để đấu nối tuyến ống qua cầu Long Bình 1

Căn cứ đề nghị số: 02/ĐN-BQL của Ban quản lý dự án đề nghị về việc ngừng cung cấp nước để đấu nối tuyến ống qua Cầu Long Bình 1,…

Chi tiếtThông báo về việc ngừng cung cấp nước để đấu nối tuyến ống qua cầu Long Bình 1

TRAWACO HƯỚNG DẪN GHI CHỈ SỐ ĐỒNG HỒ NƯỚC TRÊN NỀN TẢNG ZALO OA

Để chủ động hơn trong việc theo dõi khối lượng nước tiêu thụ định kỳ và nhận thông báo tiền nước hằng tháng qua điện thoại di động. Trawaco đã có đề xuất giải pháp cập nhật chỉ số đồng hồ nước của các khách hàng tại Zalo OA của Công ty Cấp thoát nước Trà Vinh. Rất mong Quý khách hàng sử dụng giải pháp đề xuất của Công ty để có thể nhận được những hỗ trợ kịp thời từ đội ngũ nhân viên Công ty.

Chi tiếtTRAWACO HƯỚNG DẪN GHI CHỈ SỐ ĐỒNG HỒ NƯỚC TRÊN NỀN TẢNG ZALO OA

TRAWACO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; Hướng dẫn số 03/HD-TLĐ ngày 20/02/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về "Thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam" Căn cứ kế hoạch số 138/KH/LĐLĐ ngày 29/03/1022 của Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh "Về tổ chức đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028".

Chi tiếtTRAWACO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2023 – 2028

TRAWACO BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2023

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CTN ngày 27/01/2022 về các nội dung được thông qua tại Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh năm 2022; Nghị quyết số 50/NQ-CTN ngày 21/10/2022 (điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022); Trong năm 2022 có những thuận lợi, khó khăn cơ bản.

Chi tiếtTRAWACO BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2023

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRẢ CỔ TỨC CÒN LẠI NĂM 2019 VÀ NĂM 2021 BẰNG TIỀN

Căn cứ thông báo số 1578/2022-TVW/VSD-ĐK ngày 26/12/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP HCM, về việc niêm yết danh sách người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức Công ty bằng tiền.Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh trân trong thông báo đến Quý Cổ đông về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2019 và năm 2021 bằng tiền.

Chi tiếtTHÔNG BÁO VỀ VIỆC TRẢ CỔ TỨC CÒN LẠI NĂM 2019 VÀ NĂM 2021 BẰNG TIỀN