You are currently viewing Trawaco tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2024

Trawaco tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2024

Vào lúc 8 giờ ngày 30/1/2024, Trawaco tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2024 với các nội dung chính như sau:

Thông qua Dự thảo báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2024.

Báo cáo tóm tắt những nét lớn về tình hình hoạt động, phong trào Công đoàn cơ sở Công ty năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; hoạt động UBKT, của Ban thanh tra Nhân dân.

(Từ trái sang phải: Ông Võ Hoàng Khương – Phó TGĐ Công ty, Ông Nguyễn Văn Qúy – TGĐ Công ty, Ông Trương Hoàng Diệp – Phó TGĐ Công ty).

Báo cáo công khai tài chính về việc trích, lập và sử dụng quỹ phúc lợi; quỹ khen thưởng; trích nộp công đoàn phí; trích nộp BHXH; BHYT; BHTN năm 2023.

Báo cáo kết quả đối thoại tại doanh nghiệp và kết quả giải quyết các kiến nghị của tập thể lao động sau các cuộc đối thoại năm 2023.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị cũng đã bầu ra thành viên đại diện tập thể NLĐ tham gia Tổ đối thoại doanh nghiệp năm 2024; bầu Ban thanh tra nhân dân năm 2024; báo cáo kết quả thi đua khen thưởng năm 2023, phát động phong trào thi đua năm 2024.

Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 11h30 ngày 30 tháng 1 năm 2024.