You are currently viewing TRAWACO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2023 – 2028

TRAWACO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Vào lúc 13h ngày 16 tháng 3 năm 2023, Trawaco tổ chức đại hội Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 với các nội dung chính như sau:

Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động Công đoàn cơ sở lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017- 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở lần thứ IX đưa ra những ưu điểm, khuyết điểm để BCH Công đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 xem xét rút kinh nghiệm để quản lý điều hành hoạt động của công đoàn ngày càng tốt hơn.

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh xây dựng đề án nhân sự Ban chấp hành, Ban thường vụ, Ủy ban kiểm tra, các chức danh trong BCH, UBKT, Công đoàn cơ sở Công ty lần thứ X nhiệm kỳ 2023 – 2028.

(Từ trái sang phải Ông Đào thiện Duyên, Ông Nguyễn Thanh Duy, Bà Phan Thị Ngọc Thu, Ông Võ Hoàng Khương và Ông Nguyễn Thanh Hùng).

Đại hội bầu ra Ban chấp hành CĐCS lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 09 đồng chí; Đại hội cũng đã bầu 01 đồng chí giữ chức danh Chủ tịch CĐCS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên gồm 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Công đoàn cơ sở lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Hội nghị đã bầu Ban thường vụ gồm 03 đồng chí, bầu 01 đồng chí giữ chức danh Phó Chủ tịch CĐCS; bầu Ủy Ban kiểm tra gồm 03 đồng chí và bầu 01 đồng chí trong Ban thường vụ giữ chức danh Chủ nhiệm UBKT.

BCH Công đoàn cơ sở lần thứ X ra mắt đại hội.

Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh diễn ra thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 17h ngày 16 tháng 3 năm 2023.