1. Điều kiện được lắp đặt:

Hộ gia đình có nhà ở hợp pháp nhưng chưa lắp đặt đồng hồ nước.

2. Hồ sơ đăng ký

Đối với khách hàng tự đầu tư 100%:

  • Mẫu hợp đồng
  • Kèm theo bản photo các giấy tờ sau có công chứng:

– Giấy CMND

– Giấy sở hữu đất ở

Khách hàng tự đầu tư ban đầu 100% sẽ thanh toán tiền nước hàng tháng theo mức tiêu thụ thực tế, tức sử dụng bao nhiêu thanh toán bấy nhiêu.

Đối với hình thức Công ty đầu tư:

  • Mẫu hợp đồng
  • Kèm theo bản photo các giấy tờ sau có công chứng:

– Giấy CMND

– Hộ khẩu nơi đăng ký nước

– Giấy sở hữu đất ở

Khách hàng chỉ thanh toán phần sau đồng hồ nếu khoảng cách từ ống phân phối đến đồng hồ trong vòng 5m.