TRAWACO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2023 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2024

  • Post category:Đảng Ủy

Vào lúc 13 giờ 30 ngày 04/01/2024 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2024.

Chi tiếtTRAWACO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2023 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2024

TRAWACO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Vào lúc 13h30 ngày 7/7/2023 tại hội trường công ty, Đảng ủy Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023.

Chi tiếtTRAWACO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

TRAWACO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẢNG ỦY CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020-2025.

  • Post category:Đảng Ủy

Vào lúc 13giờ 00 phút ngày 19/5/2023, Đảng ủy Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh (TRAWACO) tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Chi tiếtTRAWACO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẢNG ỦY CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020-2025.

TRAWACO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2023

  • Post category:Đảng Ủy

Sáng ngày 17/01/2023, lúc 8 giờ tại hội trường Công ty, Đảng ủy Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà vinh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng đảng năm 2023

Chi tiếtTRAWACO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2023

ĐẢNG ỦY CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC; NHIỆM KỲ 2022 – 2025

  • Post category:Đảng Ủy

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Trà Vinh (TRAWACO), Trong tháng 6 vừa qua, 4 chi bộ trực thuộc đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới; bầu chi ủy, bầu bí thư và phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Chi tiếtĐẢNG ỦY CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC; NHIỆM KỲ 2022 – 2025

Đại hội Đảng viên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh (TRAWACO)

  • Post category:Đảng Ủy

Sáng ngày 12/6/2020, Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự…

Chi tiếtĐại hội Đảng viên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh (TRAWACO)