You are currently viewing TRAWACO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẢNG ỦY CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020-2025.

TRAWACO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẢNG ỦY CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020-2025.

  • Post category:Đảng Ủy

Vào lúc 13giờ 00 phút ngày 19/5/2023, Đảng ủy Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh (TRAWACO) tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tám, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp và đồng chí Nguyễn Can Trường, ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Chủ tịch hội Cựu chiến binh Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp;

Về phía Đảng bộ Công ty có đồng chí Trương Hoàng Diệp, Bí thư Đảng ủy, thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo trực tiếp tại Hội nghị;

Cùng các đồng chí trong BCH và toàn thể đảng viên Đảng bộ Công ty.

Đồng chí Trương Hoàng Diệp-Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo sơ giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ của Ban chấp hành và báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng giữa nhiệm kỳ 2020-2025.

Với quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, ngay từ đầu nhiệm kỳ Đảng ủy Công ty đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo và thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, định hướng cho hoạt động của Công ty trong những năm tiếp theo; Lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; Quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần vào việc ổn định tình hình tư tưởng trong cán bộ đảng viên.  

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng chỉ ra những khuyết điểm và rút ra một số kinh nghiệm sau hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nửa nhiệm kỳ còn lại.

Quang cảnh hội nghị
Hội nghị cũng đã thảo luận và có những ý kiến đóng góp quan trọng, sâu sắc đánh giá làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong công tác Xây dựng Đảng và đề ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, công tác phê và tự phê bình, công tác phát triển đảng viên, lãnh đạo hoạt động các đoàn thể,…

Đồng chí Nguyễn Văn Tám – TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp phát biểu chỉ đạo hội nghị

Kết thúc hội nghị, đồng chí Trương Hoàng Diệp – Bí thư Đảng bộ Công ty đã phát biểu tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện báo cáo sơ kết và chỉ đạo toàn Đảng bộ tiếp tục phấn đấu, phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại hạn chế, bám sát các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước lần tứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.