You are currently viewing TRAWACO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2023 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2024

TRAWACO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2023 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2024

  • Post category:Đảng Ủy

Vào lúc 13 giờ 30 ngày 04/01/2024 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2024.

(Từ trái sang phải: Đ/c Vũ Hồng Điệp, Đ/c Trần Văn Nghị, Đ/c Nghiêm Ngọc Tiên, Đ/c Trương Hoàng Diệp, Đ/c Nguyễn Văn Son).

            Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2024; báo cáo kiểm điểm quá trình lãnh đạo, điều hành của BCH Đảng bộ Công ty năm 2023; báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Nghị quyết về nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2024.

            Tại hội nghị, các đồng chí BCH Đảng bộ, UBKT, đại diện các chi bộ, đoàn thể tham gia phát biểu tham luận, trao đổi, thảo luận để làm rõ hơn các nội dung thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Công ty trong năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác của năm 2024.

Quang cảnh hội nghị
Đ/c Trương Hoàng Diệp – Bí thư Đảng ủy trao bằng khen cho các đồng chí được Đảng ủy Cấp trên và Đảng ủy Công ty khen thưởng.

Hội nghị kết thúc vào lúc 17h00 cùng ngày.