You are currently viewing TRAWACO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

TRAWACO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Vào lúc 13h30 ngày 7/7/2023 tại hội trường công ty, Đảng ủy Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023.

            Đến dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Trương Hoàng Diệp, Bí thư Đảng ủy, thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty, cùng các đồng chí trong Ban chấp hành và toàn thể đảng viên Đảng bộ Công ty.

Từ trái sang phải Ông Nghiêm Ngọc Tiên  (Đảng ủy viên- bí thư chi bộ 1), Ông Vũ Hồng Điệp ( Đảng ủy viên), Ông Trương Hoàng  Diệp (bí thư Đảng ủy) – chủ trì hội nghị, Ông Trần Văn Nghị và Ông Nguyễn Văn Son (phó bí thư Đảng ủy)

            Tại hội nghị các đại biểu được nghe Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Đảng bộ Công ty; báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Công ty 6 tháng đầu năm 2023; Phổ biến các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước, thời sự trong nước và thế giới phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm của đảng bộ.

            Hội nghị cũng đã thảo luận và có những ý kiến đóng góp quan trọng, sâu sắc về các nội dung trong báo cáo và một số nội dung, giải pháp có liên quan trong phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, nhằm thực hiện tốt nghị quyết năm 2023 của Đảng bộ Công ty.

            Hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh kết thúc vào lúc 17h00 cùng ngày.

Trả lời