You are currently viewing Đại hội Đảng viên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh (TRAWACO)

Đại hội Đảng viên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh (TRAWACO)

  • Post category:Đảng Ủy

 

Sáng ngày 12/6/2020, Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

toan canh dai hoi

Đến dự hội nghị có đồng chí Trần Ngọc Trang – Chánh văn phòng Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp, đồng chí Nguyễn Thị Phương Diện – Phó ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Công ty, đại diện các đoàn thể và 72 đảng viên thuộc 04 chi bộ trực thuộc tham dự.

chu tich doan

Đoàn chủ tịch:Chủ tọa đồng chí Trương Hoàng Diệp – Bí thư Đảng ủy công ty, Phó Tổng Gíam đốc, TVHĐQT
 Đồng chí Nguyễn Văn Son – Phó Bí thư Đảng ủy công ty
 Đồng chí Phạm Hữu Ba – Ủy viên BCH, TVHĐQT
 Đồng chí Phan Thị Ngọc Thu – Ủy viên BCH
 Đồng chí Vũ Hồng Điệp – Ủy viên BCH

Đại hội đã nghe các ý kiến tham luận, thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình đại hội. Qua các ý kiến tham luận, thảo luận tại đại hội, các đồng chí thống nhất cao với nội dung của các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Qua đó, Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu các ý kiến đóng góp cũng như các đề xuất của các Đảng viên.

ong truong hoan diep bao cao

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Ngọc Trang – Chánh văn phòng Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp đã đánh giá sâu sát tình hình thực hiện nghị quyết của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua, đồng thời định hướng, chỉ đạo cho Đảng bộ cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ tới, động viên, chỉ đạo vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

dang uy khoi chuc mung bch khoa moi

Đại diện Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo đại hội

Đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Son thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng để đại hội thảo luận và hướng dẫn đại hội biểu quyết số lượng cấp ủy khóa mới và đề cử danh sách nhân sự cấp ủy khóa mới.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và số lượng cần bầu đã được đại hội biểu quyết thông qua, những đồng chí có tên sau đây đã trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty  cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025:

1–  Đ/c Trương Hoàng Diệp
2–  Đ/c Nguyễn Văn Son
3–  Đ/c Nghiêm Ngọc Tiên
4–  Đ/c Phan Thị Ngọc Thu
5–  Đ/c Nguyễn Thanh Duy
6–  Đ/c Trần Văn Nghị
7–  Đ/c Vũ Hồng Điệp

Qua kết quả phiên họp đầu tiên, đồng chí Vũ Hồng Điệp, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ báo cáo kết quả phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ Cty, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hội nghị đã làm việc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và đã bầu đúng, đủ số lượng các chức danh chủ chốt của Đảng ủy: Bí thư, phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khóa mới theo tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Khối.

Kết quả cụ thể như sau:

I – Bầu Bí thư Đảng ủy:

Đ/c Trương Hoàng Diệp  giữ chức vụ Bí thư.

II – Bầu Phó Bí thư Đảng ủy:

Đ/c Nguyễn Văn Son, giữ chức vụ Phó Bí thư.

III – Bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, gồm 03 đồng chí:

Đ/c Nguyễn Văn Son

Đ/c Nguyễn Thanh Hùng

Đ/c Nguyễn Trung Trực

Và đồng chí Nguyễn Văn Son được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Những đồng chí có tên sau đây đã trúng cử đại biểu chính thức và dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trà Vinh, nhiệm kỳ 2020 – 2025:

1Đ/c Trương Công ChiếmChính thức
2Đ/c Trương Hoàng DiệpChính thức
3Đ/c Phan Thị Ngọc ThuChính thức
4Đ/c Nghiêm Ngọc TiênDự khuyết

Sau gần 01 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, đoàn kết và đầy trách nhiệm. Đại hội đảng viên Đảng bộ Cty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp.

dang uy khoi chuc mung bch khoa moi

Đại diện Đảng ủy Khối chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới

bch moi

07 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới

dai bieu du dai hoi cap tren

Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp trên

Sau gần 01 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, đoàn kết và đầy trách nhiệm. Đại hội đảng viên Đảng bộ Cty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp.