You are currently viewing ĐẢNG ỦY CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC; NHIỆM KỲ 2022 – 2025

ĐẢNG ỦY CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC; NHIỆM KỲ 2022 – 2025

  • Post category:Đảng Ủy

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Trà Vinh (TRAWACO), Trong tháng 6 vừa qua, 4 chi bộ trực thuộc đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới; bầu chi ủy, bầu bí thư và phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đến dự và chỉ đạo trực tiếp tại các Đại hội có đồng chí Trương Hoàng Diệp, Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty và đồng chí Nguyễn Văn Son, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty. Ngoài ra, còn có sự tham gia của 76 đảng viên ở 4 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh.

Đồng chí Trương Hoàng Diệp trực tiếp chỉ đạo tại đại hội chi bộ I

Các đại hội chi bộ đã tiến hành đầy đủ các bước trình tự theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh. Báo cáo của các chi bộ đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ qua, đồng thời thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 đề ra.

Đồng chí Nguyễn Hiền Phúc báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020 – 2022 tại Đại hội chi bộ IV

Báo cáo chính trị tại các Đại hội khẳng định, nhiệm kỳ 2020 – 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng các Chi bộ đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả tích cực: Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng có chuyển biến rõ nét; thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đảng viên; thực hiện đúng thẩm quyền trong công tác tổ chức cán bộ. Quan tâm phân công công tác cho đảng viên, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí cấp ủy viên; tuân thủ các nguyên tắc hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chi ủy từng bước được nâng cao; đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ. Phương thức lãnh đạo của chi bộ có đổi mới, dân chủ và sát thực tiễn hơn. Chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ được nâng cao. Công tác thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của tổ chức và cá nhân; việc bình xét, đề nghị cấp ủy cấp trên khen thưởng đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, chính xác, công bằng, kịp thời.

Trong quá trình thảo luận, các đảng viên cũng đã trình bày một số ý kiến đóng góp vào nội dung phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2022-2025 nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động của Chi bộ, đặc biệt là công tác tham mưu, thực hiện các mặt liên quan đến công tác xây dựng Đảng, tư tưởng, chính trị của cán bộ đảng viên.

Đồng chí Huỳnh Minh Thế tham gia tham luận tại đại hội chi bộ I

Các Đại hội đã tiến hành bầu chi ủy, bầu bí thư, bầu phó bí thư nhiệm kỳ 2022 – 2025. Trước đó, các chi bộ đã thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ quy trình 5 bước về công tác nhân sự cấp ủy theo đúng quy định.

Các Đại hội đã thông qua Nghị quyết và giao Chi ủy khóa mới căn cứ Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt nghị quyết của cấp ủy cấp trên và thực tiễn của từng chi bộ, xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và Kế hoạch công tác của Chi ủy, trình chi bộ xem xét, quyết định nhằm đưa Nghị quyết Đại hội Chi bộ sớm đi vào cuộc sống ngay từ đầu nhiệm kỳ. Đại hội đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động thuộc phạm vi lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất của Chi bộ, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, đẩy mạnh các phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã đề ra.

Các đồng chí đắc cử BCH chi ủy chi bộ I từ trái sang phải: Đ/c Nguyễn Minh Tự, Đ/c Lê Thành Nam, Đ/c Đặng Thị Thanh Thúy, Đ/c Vũ Hồng Điệp, Đ/c Nghiêm Ngọc Tiên

Đ/c Trương Hoàng Diệp (bên trái) tặng hoa chúc mừng các đồng chí BCH chi ủy mới đắc cử của chi bộ 2 gồm các đồng chí: Đ/c Võ Trọng Hiền, Đ/c Nguyễn Văn Đại. Đ/c Nguyễn Trung Trực

Đ/c Nguyễn Thanh Duy cùng các Đ/c Nguyễn Quốc Thắng, Đ/c Đặng Văn Dũng Em hạ quyết tâm trước đại hội chị bộ III

Đ/c Nguyễn Văn Son, Phó Bí thư đảng ủy Công ty tặng hoa chúc mừng các đồng chí đắc cử nhiệm kỳ mới gồm Đ/c Huỳnh Văn Mộng, Đ/c Nguyễn Hiền Phúc, Đ/c Huỳnh Ngọc Tài