TÊN LOẠI LƯỢNG NƯỚC SỬ DỤNG / THÁNG GIÁ
Hộ nghèo (có sổ) Mức 10m3 đầu tiên 5.500 đ/m3
Trên 10m3 7.500 đ/m3
Các hộ sinh hoạt còn lại Dưới 10m3 7.500 đ/m3
Từ 10m3 đến 20m3 10.100 đ/m3
Trên 20m3 12.700 đ/m3
Các hộ kinh doanh nhà trọ Theo thực tế sử dụng 9.350 đ/m3
Cơ Quan Hành Chính, Đơn Vị Sự Nghiệp Theo thực tế sử dụng 12.100 đ/m3
Hoạt Động Sản Xuất Vật Chất Theo thực tế sử dụng 12.500 đ/m3
Kinh Doanh Dịch Vụ Theo thực tế sử dụng 15.000 đ/m3

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh thông báo tuyển dụng nhân sự; Vị trí làm việc: Nhân viên kiêm tra chất lượng nước chuyên ngành quản lý môi trường: Số lượng : 01 người
Nhân viên xây dựng chế độ chính sách, quản lý hồ sơ nhân sự ( Chuyên ngành quản trị kinh doanh, cử nhân luật): Số lượng 01 người.

Chi Tiết »
Các bài khác: