TÊN LOẠI LƯỢNG NƯỚC SỬ DỤNG / THÁNG GIÁ
Hộ nghèo (có sổ) Mức 10m3 đầu tiên 5.500 đ/m3
Trên 10m3 7.500 đ/m3
Các hộ sinh hoạt còn lại Dưới 10m3 7.500 đ/m3
Từ 10m3 đến 20m3 10.100 đ/m3
Trên 20m3 12.700 đ/m3
Các hộ kinh doanh nhà trọ Theo thực tế sử dụng 9.350 đ/m3
Cơ Quan Hành Chính, Đơn Vị Sự Nghiệp Theo thực tế sử dụng 12.100 đ/m3
Hoạt Động Sản Xuất Vật Chất Theo thực tế sử dụng 12.500 đ/m3
Kinh Doanh Dịch Vụ Theo thực tế sử dụng 15.000 đ/m3

TRAWACO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; Hướng dẫn số 03/HD-TLĐ ngày 20/02/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về “Thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam”
Căn cứ kế hoạch số 138/KH/LĐLĐ ngày 29/03/1022 của Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh “Về tổ chức đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028”.

Chi Tiết »

TRAWACO HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TIỀN NƯỚC QUA QRCODE

Hướng dẫn thanh toán:• Bước 1: Khách hàng vào website https://trawaco.com.vn/khach-hang/tra-cuu-hoa-don (Hình 1) => Nhập Mãkhách hàng => Chọn Xác nhận.• Bước 2: Khách hàng sẽ nhận thông tin cước như hình 2.• Bước 3: Khách hàng đăng nhập vào ứng dụng Ngân hàng đang sử dụng (theo danh sách

Chi Tiết »

TRAWACO BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2023

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CTN ngày 27/01/2022 về các nội dung được thông qua tại Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh năm 2022; Nghị quyết số 50/NQ-CTN ngày 21/10/2022 (điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022); Trong năm 2022 có những thuận lợi, khó khăn cơ bản.

Chi Tiết »
Các bài khác: