You are currently viewing TRAWACO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2023

TRAWACO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2023

  • Post category:Đảng Ủy

Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng trong năm 2022; báo cáo kiểm điểm quá trình lãnh đạo, điều hành của BCH Đảng bộ công ty; báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng của Đảng ủy công ty; dự thảo Nghị quyết công tác xây dựng đảng năm 2023.

Các đại biểu đã tập trung đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, sâu sắc đánh giá làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ công tác đảng trong năm 2022, cũng như góp ý cho phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác đảng trong năm 2023; thống nhất thông qua các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết công tác xây dựng đảng năm 2023.

Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Trương Hoàng Diệp, Bí thư Đảng ủy kêu gọi toàn thể đảng viên, người quản lý và người lao động trong công ty đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu quyết liệt để hoàn thành đạt mức cao nhất các chỉ tiêu và nhiệm vụ của Nghị quyết Đảng bộ công ty trong năm 2023, tiếp tục tạo nền tảng vững chắc cho những năm tiếp theo.