You are currently viewing TRAWACO THÔNG BÁO VỀ QUY ĐỊNH CẮT MỞ NƯỚC

TRAWACO THÔNG BÁO VỀ QUY ĐỊNH CẮT MỞ NƯỚC

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh quy định về việc cẳt, mở nước như sau:

Về cắt nước: khách hàng sử dụng nước cho mục đích sinh hoạt nợ tiền nước quá 5 tuần sẽ bị ngừng dịch vụ và khách hàng cho mục đích Sản xuất vật chất, Kinh doanh dịch vụ, Hành chánh sự nghiệp, Kinh doanh nhà trọ quá 15 ngày sẽ bị ngừng dịch vụ;

Về việc mở nước: Khi khách hàng có yêu cầu mở nước lại, phải thanh toán xong nợ tiền nước máy và đóng phí mở nước theo quy định. Thời gian mở nước sau khi cắt là từ 24 đến 48 giờ, tùy theo số lần cắt nước.

Mọi thông tin chi tiết xin tham khảo Quy định dưới đây.