You are currently viewing TRAWACO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

TRAWACO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Vào lúc 13h30 ngày 20/7/2023 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023.

          Đến dự và chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Văn Quý – Tổng Giám đốc Công ty, Ông Trương Hoàng Diệp – Phó TGĐ, Ông Võ Hoàng Khương – Phó TGĐ và cùng Truởng, phó, tổ trưởng các đơn vị đại diện cho toàn thể người lao động trong Công ty.

          Tham dự hội nghị có ông Trương Công Chiếm- Chủ tịch HĐQT Công ty và ông Nghiêm Ngọc Tiên – Trưởng ban kiểm soát Công ty.

(Từ trái sang phải: Ông Võ Hoàng Khương – Phó TGĐ, Ông Nguyễn Văn Quý – TGĐ, Ông Trương Hoàng Diệp – Phó TGĐ).

          Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2023.

Quang cảnh hội nghị

          Hội nghị cũng đã thảo luận và có những ý kiến đóng góp quan trọng, sâu sắc về các nội dung trong báo cáo và một số nội dung, giải pháp có liên quan trong phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu 6 tháng cuối năm 2023, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.

          Hội nghị kết thúc vào lúc 17h00 cùng ngày.