You are currently viewing HƯỚNG DẪN THANH TOÁN QUA VIETTEL MONEY

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN QUA VIETTEL MONEY

Khách hàng sử dụng nước có thể thanh toán bằng Viettel Money qua 2 cách sau:

Trả lời