You are currently viewing THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬA TUYẾN ỐNG D500 MỸ CHÁNH(29/12/2022)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬA TUYẾN ỐNG D500 MỸ CHÁNH(29/12/2022)

Do ảnh hưởng của quá trình sửa chữa nước sẽ chảy yếu ở các khu vực sau:

1.Phường 5, Hòa Thuận, Châu Thành, Vĩnh Bảo.

Đội ngũ sửa chữa sẽ cố gắng hoàn thành công việc để cung cấp nước cho khách hàng trong thời gian sớm nhất. TRAWACO xin thông báo đến quý khách hàng.

Trả lời