NGUỒN NƯỚC:

  • Nước thô được lấy từ 12 giếng khai thác D200mm thuộc xã Mỹ Chánh – huyện Châu Thành – Trà Vinh, sau đó chuyển tải qua hơn 10km ống D450 về trạm tăng áp, xử lý bằng khí Chlor để cung cấp cho toàn thành phố.
  • Mỗi trạm cấp nước tại các thị trấn đều có 1 giếng khai thác D80 – D114mm để cung cấp nước cho dân cư tại đó. Hiện công ty có 7 trạm cấp nước thị trấn: Cầu Kè, Cầu Quan, Cầu Ngang, Châu Thành, Duyên Hải, Tiểu Cần, Trà Cú.
  • Công suất cấp nước: 50.200m3/ngày đêm.

CÁC ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ PHẦN MỀM

  1. Hệ thống điều khiển biến tần cho trạm tăng áp.
  2. Đồng hồ lưu lượng D200 có cổng xung, truyền tín hiệu bằng GPRS
  3. Phần mềm kế toán AccNET (sử dụng từ năm 1998), đến nay đã nâng cấp nhiều lần.
  4. Phần mềm quản lý khách hàng và tính tiền nước, đến nay đã nâng cấp nhiều lần.
  5. Phần mềm Quản lý nhân sự, đến nay đã nâng cấp nhiều lần.
  6. Phầm mềm ghi thu tiền nước.
  7. Hệ thống phần mềm dịch vụ khách hàng

3 bể chứa nước với sức chứa 2000 m3