Theo quyết định số 2024 / QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2016 về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Trà Vinh đã ban hành giá nước mới dành cho nước Sinh hoạt các hộ dân cư, Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Hoạt động sản xuất vật chất, Kinh doanh dịch vụ. Lượng nước sạch sử dụng cho sinh hoạt các hộ dân cư được tính theo phương pháp giá lũy tiến. Thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2017.

TÊN LOẠILƯỢNG NƯỚC SỬ DỤNG / THÁNGGIÁ
Sinh HoạtTừ 4m3 trở xuống5.700 đ/m3
Từ trên 4m3 đến 10m36.500 đ/m3
Từ trên 10m3 đến 15m37.300 đ/m3
Từ trên 15m3 đến 20m38.100 đ/m3
Trên 20m39.000 đ/m3
Cơ Quan Hành Chính, Đơn Vị Sự NghiệpTheo thực tế sử dụng9.500 đ/m3
Hoạt Động Sản Xuất Vật ChấtTheo thực tế sử dụng10.500 đ/m3
Kinh Doanh Dịch VụTheo thực tế sử dụng12.500 đ/m3

* Giá trên chưa bao gồm VAT và phí bảo vệ môi trường