CÁC GIẤY TỜ KÈM THEO KHI THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ NƯỚC

Lưu ý: Nếu đổi tên, người đứng tên mới phải là người chủ hộ hoặc người đứng tên trên hợp đồng thuê nhà do nhà nước làm chủ sở hữu. Để đổi thông tin, khách hàng cần kèm theo bản photo các giấy tờ sau:

KHÁCH HÀNG LÀ HỘ CÁ NHÂN:

1/ CMND                                                                                                                               

2/ Sổ hộ khẩu thường trú                                                                                                     

3/ Giấy sở hữu nhà đất ; hoặc hợp đồng mua bán nhà ; hoặc giấy cho, tặng, thừa kế hợp pháp ; hoặc xác nhận nhà ở hợp pháp của chính quyền địa phương (bản gốc) 

4/ Hóa đơn hoặc giấy báo tiền nước tháng gần nhất                                                       

5/ Giấy chứng tử.

KHÁCH HÀNG LÀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐƯỢC CẤP NHÀ Ở:

1/ CMND                                                                                                                               

2/ Quyết định bàn giao nhà                                                                                                            

3/ Hóa đơn hoặc giấy báo tiền nước tháng gần nhất (nếu có)                                       

KHÁCH HÀNG LÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC HOẶC DOANH NGHIỆP:

1/ Giấy giới thiệu

2/ Giấy phép kinh doanh hoặc quyết định thành lập (nếu có)

3/ Hóa đơn hoặc giấy báo tiền nước tháng gần nhất.                                                      

KHÁCH HÀNG THUÊ LẠI NHÀ CÓ THỜI HẠN:

1/ CMND người (thuê nhà) đứng đầu tổ chức (nếu là tổ chức SXKD)                         

2/ CMND của chủ sở hữu đồng hồ nước                                                                           

3/ Giấy phép đăng ký kinh doanh (nếu có)                                                                      

4/ Hợp đồng thuê nhà hoặc hợp đồng thi công (nếu có)                                                            

5/ Hóa đơn hoặc giấy báo tiền nước tháng gần nhất.                                                      

 Tải mẩu yêu cầu thay đổi thông tin: tại đây