You are currently viewing Thông báo tạm ngừng cung cấp nước ngày 26/03/2022

Thông báo tạm ngừng cung cấp nước ngày 26/03/2022

Thông báo tạm ngừng cung cấp nước ngày 26/03/2022

trawaco logoĐể thực hiện kế hoạch đấu nối đường ống Gang D300 và D500 qua sông Giống Lức. Do đó Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Trà Vinh sẽ ngừng cung cấp nước một số tuyến đường tại TP.Trà Vinh và H. Châu Thành từ 12 giờ ngày 26/03/2022 đến 4 giờ ngày 27/02/2022.

 
ThongBao 20220322