You are currently viewing TRAWACO ĐẶT MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG HẰNG NĂM TRÊN 6%, 100% NGƯỜI DÂN ĐÔ THỊ ĐƯỢC SỬ DỤNG NƯỚC SẠCH

TRAWACO ĐẶT MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG HẰNG NĂM TRÊN 6%, 100% NGƯỜI DÂN ĐÔ THỊ ĐƯỢC SỬ DỤNG NƯỚC SẠCH

Ngày 29/6/2022, Trawaco đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 và bầu ra Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới 2022 – 2026. Tại Đại hội, cổ đông cũng thông qua báo cáo kết quả hoạt động; phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; kế hoạch kinh doanh; kế hoạch sử dụng vốn chủ sở hữu; nội dung liên quan đến công tác điều hành, quản trị cũng như các hoạt động đầu tư năm 2022.

Đại hội thống nhất số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026 là 5 thành viên gồm: ông Trương Công Chiếm – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Văn Quý – Thành viên Hội đồng quản trị, ông Trương Hoàng Diệp – Thành viên Hội đồng quản trị, ông Võ Hoàng Khương – Thành viên Hội đồng quản trị và ông Ngô Nhật Ngân – Thành viên Hội đồng quản trị. Đồng thời, Đại hội cũng bầu ra 3 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026 gồm: ông Nghiêm Ngọc Tiên – Trưởng Ban Kiểm soát, bà Nguyễn Thị Khỏe – Thành viên Ban Kiểm soát và bà Trần Diệp Xuân – Thành viên Ban Kiểm soát.

 

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026 ra mắt đại hội: Từ trái sang phải: Ông Võ Hoàng Khương – Thành viên HĐQT; Ông Ngô Nhật Ngân – Thành viên HĐQR; Ông Trương Hoàng Diệp – Thành viên HĐQT; Ông Trương Công Chiếm – Chủ tịch HĐQT; Ông Nguyễn Văn Quý – Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026 ra mắt đại hội: Ông Nghiêm Ngọc Tiên (giữa) – Trưởng BKS; Bà Trần Diệp Xuân (Trái) – Thành viên BKS; Bà Nguyễn Thị Khỏe (Phải) – Thành viên BKS

Kết thúc năm 2021, Trawaco đạt lợi nhuận hơn 103 tỷ đồng, sau phân bổ chi phí, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 13.5 tỷ đồng, tăng 17.1% so với đầu nhiệm kỳ; Lợi nhuận trước thuế bình quân tăng 10.5% / năm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Công ty giảm 10% giá nước cho khách hàng sử dụng nước sinh hoạt trong 3 tháng, đi cùng với các cơ sở kinh doanh dịch vụ, các cơ quan đóng cửa hoặc hạn chế hoạt động nên lợi nhuận năm 2021 giảm 24% so với năm 2020. Sản lượng nước tiêu thụ năm 2021 là trên 12 triệu m3, tăng 19.5% so với đầu nhiệm kỳ. Hiện công ty vẫn đang kiểm soát tốt tỷ lệ thất thoát nước hằng năm là 12.4%; Phát triển lắp mới hộ khách hàng trong 5 năm qua là 15.174 hộ nâng tổng số khách hàng của công ty lên trên 60 ngàn hộ dân; tăng 33.45 so với đầu nhiệm kỳ.

Ông Nguyễn Văn Quý – Thành viên HĐQT thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021

Trong bối cảnh kinh tế đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, Trawaco cũng đặt kỳ vọng cao trong 5 năm tiếp theo (2022 – 2026) với mục tiêu 100% người dân đô thị trên địa bàn Tỉnh Trà Vinh được sử dụng nước sạch, đến năm 2026 doanh thu đạt 190 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 23 tỷ đồng. Bắt đầu từ năm bản lề 2022, Trawaco đặt kế hoạch tăng trưởng 4% (Dự kiến giá nước máy được điều chỉnh tăng từ tháng 06/2022), năm 2023 – 2026 tăng bình quân 8%/ năm do tăng sản lượng nước tiêu thụ và tăng doanh thu từ nhà máy xử lý nước thải.

Cổ đông tham dự đại hội đồ Cổ đông thường niên năm 2022; Nhiệm kỳ 2022 – 2026

Nhiệm kỳ 5 năm đã khép lại, mặc dù thời gian qua là giai đoạn Công ty gặp rất nhiều khó khăn, việc đầu tư rất lớn để nâng công suất các nhà máy nước nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của người dân dẫn đến gánh nặng trả nợ, trích khấu hao, hạn chế nguồn vốn đầu tư phát triển; đồng thời do biến đổi khí hậu, hạn mặn, chất lượng nước nguồn biến động theo chiều hướng xấu đòi hỏi phải đầu tư xử lý nâng cao chất lượng nước; tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài ngày càng nghiệm trọng ảnh hưởng đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt làm giảm sản lượng tiêu thụ, doanh thu.

Nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm cao của toàn thể người quản lý, người lao động và sự phối hợp giữa các phòng nghiệp vụ ngày càng tốt hơn, tham mưu kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc nên đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch nhiệm kỳ 2017 – 2021, được Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ngoài ra còn có sự phối hợp tham gia chỉ đạo của tổ chức Đảng và tổ chức Đoàn thể – Xã hội, sự chỉ đạo, giúp đỡ, hỗ trợ của các cấp chính quyền và sự hợp tác của cộng đồng khách hàng, để đạt được kết quả sản xuất kinh doanh hoàn thành đạt và vượt kế hoạch 5 năm qua.